ของดีแบบนี้ ไม่ได้มีกันบ่อย ๆ 

อยากชวนให้ไปชมกัน ได้ฟัง ได้ดู รื่นหู และได้ทำบุญ

 

ปล. ไฟล์รูปด้านล่างนี้ ทำการลดขนาดและแบ่งไฟล์โดยมิได้ทำการแก้ไขเนื้อหาจากต้นฉบับของ bacc แต่อย่างใด 

 

 

edit @ 5 Apr 2010 09:12:23 by karaveak

edit @ 5 Apr 2010 10:24:51 by karaveak